Tolv unge lovende i startgropa for et liv som lesjing