Luftfartstilsynet: – En slik etablering kan true eksistensen til basen slik den ligger i dag