Her har det vore stengt sidan i fjor: – Vil bli betre enn det har vore