To gongar seriemeistrar til Dombås og Lesja: - Ingenting er betre enn å slå Otta