- Det har vore tungt å ikkje kunne planlegge noko

foto