Thekla Resvoll var Norges første høyfjellsøkolog – Studiene hun gjorde på Dovrefjell har med dagens klimaendringer fått fornyet aktualitet

Hun var den første kvinnen i Norge som tok en doktorgrad i botanikk. Hennes forskningsfelt var fjellplantene og hvordan de var tilpasset de krevende forholdene i fjellet. Studiene hun gjorde på Dovrefjell har med dagens klimaendringer fått fornyet aktualitet, det har også fjellhagen hun etablerte på Kongsvoll i 1924. 22. mai i år er det 150 år siden hun ble født.