Paul er en av dem som ser stor verdi i et felles stillingsslipp