Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil beholde nåværende tannhelsetilbud i Innlandet fylke