Dombås grillkjøkken AS ble stiftet den 15. april, og Øyvind Frich forteller at det hele tiden har vært planlagt å starte opp igjen med servering i lokalet.

- Det vil bli et hurtigmatkonsept, omtrent likt som det var i lokalene tidligere. På denne måten får de som kommer innom sentralplassen et nytt tilbud, i tillegg til de eksisterende, sier han.

Deler lokalet

Spisestedet vil åpne til sommersesongen i år, i juni, og mange brikker faller på plass nettopp i disse dager. Det vil blant annet bli endringer i lokalet.

- Lokalene blir ikke så store som de var. De blir delt, slik at en del blir serveringssted, mens det skal inn en forretning i det andre, forteller Frich, som med dette tar opp igjen tråden fra sine foreldre.

- Da Dombås senter ble opprettet, måtte mine foreldre avskaffe et gatekjøkken de drev på sentralplassen, så man kan på et vis si at vi tar opp igjen den tråden, sier han.

Større konkurranse

Med nok et spisested på Dombås, blir konkurransen om kundene enda større.

- Det er jo for mange spisesteder på Dombås i dag, men vi håper jo på at vi klarer å få dette til å gå. Vi tror det er rom for det, mener Frich, som også tror at utbyggingen av E6 gjennom Gudbrandsdalen, vil ha positiv effekt for Dombås.

- E6 blir lagt utenom flere tettsteder ned gjennom dalen, mens den fortsatt skal gå gjennom Dombås. Dombås vil befeste sin status som stoppested i tiden fremover, sier han.