- Vi må lytte til ungdommen som har sagt de vil ha en ungdomsskole, men to barneskoler. Dette mener vi i Lesja arbeiderparti også, sa Anne Matre (Ap) til Lesjas kommunestyre under åpen post torsdag.

Hun ba på vegne av partiet om at det gjennomføres en brukerundersøkelse blant elever på mellomtrinn og ungdomsskole, men også tidligere grunnskoleelever som nå går på ungdomsskolen.

- Det sosiale er viktig

Matre viste til at det i dag er samarbeid mellom grendene i kommunen på et helt annet nivå enn det tidligere har vært.

- Vi har lave barnetall i Lesja, og barna ønsker seg større miljø. Det må vi ta hensyn til, sa Matre.

Hun mente det kanskje er vanskeligere for voksne å gjøre et vedtak om dettte, siden skolene er samlingspunkt i grendene.

- Det psykososiale er viktig. I et større miljø har du større mulighet for å finne noen du passer sammen med. En god psykisk helse er viktig for å mestre livet, sa Matre, som ba rådmannen se om det er mulighet til å huse en felles ungdomsskole på Lesja.

Svar på neste møte

- Økonomisk sett er det ingenting å spare på dette før 2020, da er elevtallet så stort at klassene må deles, svare rådmann Kai Ove Riise.

Han ba om tid fram til neste kommunestyremøte for å kunne drøfte dette med oppvekstsjef og rektorer før han kommer med et svar.