Mattilsynet gjev løyve til fôring av hjortevilt

foto