foto
Ved Sørpågarden Leirmo på Lora har ekteparet Torgeir Leirmo og Uni Hong slått seg ned for å drive enkel og kostnads-effektiv gardsdrift. Dei ønskjer å gjere beitebasert eggproduksjon til sitt levebrød, og er i stor grad sjølvforsynte med mat frå eigen hage.

Torgeir og Uni starta nyleg opp gardsdrifta på Lora - Satsar på beitebasert eggproduksjon

Ved Sørpågarden Leirmo på Lora har Torgeir Leirmo og Uni Hong starta opp drift, der dei fokuserer på beitebasert eggproduksjon.