To ministere skal overvære avslutningen av naturrestaureringsprosjektet på Hjerkinn