foto
- Det er ikkje verre enn å ha to søppelbøtter ved sidan av kvarandre og putte søppelet sitt riktig, meiner 10. klassingen Jon Håkon Lia, her ved dunken som det skal kastast papir i. Foto: Frida Amundgård

Forvirring rundt plastsortering