Retter opp "ulykkessvingen" etter grunnvannsproblemer