Kommisjonen har kommet frem til at det var flere ting som førte til avsporingen, setningen i sporet samt en uheldig vognsammensetning. Etter gravearbeider to uker tidligere var det opparbeidet seg en setning, som gav en pendelbevegelse i toget.

– Denne ga en akselavlastning som førte til at bakre aksling på første vogn i toget klatret og sporet av. Kobbelet mellom vogn en og to hoppet også av på dette tidspunktet. Avsporingen ødela en av lemmene på en planovergang. Planker herfra slo opp koblingen til luftslangen mellom vogn en og to, og stengte luftkranen på første vogn. Dette gjorde at bremsene automatisk ble tilsatt for bakre del av toget, men ikke fremre, skriver de i ammendraget av rapporten.

Rapporten konkluderer med at det ikke var avvik fra retningslinjene for toget. Kommisjonen påpeker at toget hadde en ugunstig vognsammensetning, men det var ikke feil. Det at bremsene ukontrollert ble avstengt, ser kommisjonen på som alvorlig.

Det var Cargolink som førte togsettet.