Hendinga skjedde ved Kongsvoll stasjon på Dovrefjell. Viltnemnda har fjerna dyret, som var ein vaksen moskusokse. Meldinga kom 19.31.