Tirsdag startet rettssaken i Sør-Trøndelag tingrett mellom Jernbaneverket og de fire kommunene Dovre, Rennebu, Midtre Gauldal og Oppdal om vedlikehold av gjerdene langs jernbanelinja.

Utmarkskommunenes sammenslutning (USS) har sagt ja til å opptre som partshjelper, og kommunene får også støtte fra Norges Bondelag.

Dovre-ordfører Bengt Fasteraune sier stemningen er god etter to dager i retten.

- Jeg tror vi har lagt fram saken godt, og vi har tatt det punkt for punkt. Vi har snakket om skjønn, og skjønnsprisippet. I utgangspunktet er det grunneier som har plikt til å gjerde, men amtene betalte den gang for dette slik at jernbanen fikk ansvaret. For eksempel betalte Oppdal kommune i 1911 140 000 kroner, tre ganger kommunens budsjett den gangen, forteller Fasteraune.

Han forteller at de har lagt vekt på at Jernbaneverket tok hånd om vedlikeholdet fram til årtusenskiftet.

- Da bestemte de seg for å kutte det ut og skyve det over på andre. Staten og Jernbaneverket mener at de ikke har noen alminnelig gjerdeplikt, noe vi mener i og med at det ble betalt såpass mye penger den gang, forteller Fasteraune.

Han har lagt fram saken fra Dovre kommunes ståsted.

- Vi har beiteareal langs hele bane, og for oss fjellbygder med forholdsvis marginale ressurser i dalbunnen betyr høgfjellsbeitet veldig mye. Hvis man ikke trygt kan slippe bufe, vil det være en forringelse av våre primærnæringsinteresser, avslutter Fasteraune på telefon fra Trondheim