foto
En av bærebjelkene i et medmenneskelig samfunn er å ta vare på hverandre. De som jobber i det norske helsevesenet har sågar valgt dette som sin livsvei, og vi tar det derfor som en selvfølge at vi møter denne omsorgen når vi trenger dem. Men Sandra Linn Tillery fra Dombås har fått erfare at dette ikke alltid er tilfelle. Foto: Privat