Sjå seniordansarane i aksjon: - Vi held oss spreke