Kjernekraft i Dovre: – Da går vi på akkord med kjerneverdiane våre