Stort ansvarsområde på Elisabeth (47): – Heilskap og kvalitet i tenestene er viktig