– Hun vil helst bestemme det meste selv, som alle andre kvinnfolk, egentlig