Vurderer å bøtelegge DNT etter busstur til Snøheim