Nå blir det krav om setebelte i traktor, også utenfor arbeid

foto