Ei mangfaldig bygd som inkluderer alle: – Eg har sakna dette

foto