130 av anmeldte promillekjørere i Innlandet er under 25 år

foto