Stolte ordførarar, nødetatar og bygdefolk ved opninga av Lesjaskog brannstasjon: - Det vart bra til slutt