24 år etter at driften ble nedlagt, er det igjen produksjonsdyr på Øvre Lyftingsmo