Arbeidet med gang- og sykkelvegen Solsida-Bjorli held fram

foto