Reguleringsplanen for Lorkverna er snart ferdig

foto