Marith fra Lesja fikk kongens fortjenestemedalje i gull