Regjeringen oppretter fem nye tingretter- vil gjøre Vågå mer robust