Et splittet kommunestyre går inn for å heve budsjettrammen med 2 millioner kroner

foto