- Det var mykje prat om vi skulle halde det i det heile grunna koronaen