Klubbhuset på Lyftingsmo har fått ei oppgradering

foto