Stadfesta historisk kulturminne i Lesja: – Plasseringa er litt spesiell