Men Rondane-Dovre nasjonalparkstyre gir ikke tillatelse til oppkjøring av skiløype innenfor nasjonalparkgrensen.

Prøvetrase

Leder i velforeningen, Ellen Eckhoff Planke forteller at hun er glad for at de fikk etablere Storflyløypa. Den blir et nytt tilskudd til løypenettet i vinter.

– Det er flott, men de fineste løypene er innover fjellet, sier hun.

Nasjonalparkstyret sa nei til Grasflyeløypa innenfor nasjonalparkgrensene, og foreslår at velforeningen heller etablerer en prøvetrase. Nasjonalparkstyret godkjente en prøvetrase sist vinter, som de mener ikke er omsøkt i denne saken. Styret vil ha tilbakemelding fra velforeningen, om det er ønske om etablere en prøvetrase i vinter. Eckhoff Planke er uenig i om at det ikke ble gått prøvetrase i fjor.

– Vi gikk mange turer der i fjor, og la frem dokumentasjon for nasjonalparkstyret i et møte i sommer, sier hun.

Mye dokumentasjon

Hun forteller at velforeningen nå vil ta et møte i romjula, og vurdere hva de skal gjøre videre med den ønskede løypen inn i høyfjellet fra Skogsætrin.

Eckhoff Planke har samlet all dokumentasjonen siden de først startet med ny løypesøknad i 2015. Det utgjør 90 sider, inkludert nesten 30 sider med dokumentasjon om kartlegging av området gjort av velforeningen for mulige traseer, og observasjoner av villrein de siste fem årene.

– Vi må se an om det finnes andre muligheter innenfor det arealet nasjonalparkstyret vil vi skal benytte. Det går ikke an å bare tegne noen streker på kartet, en må se om det går an å lage løyper der, sier Eckhoff Planke.

Bakgrunn for saken

Skogsætrin vel har i år søkt om å erstatte den tidligere preparerte Knartbuløypa, ei stikka løype med en ny seks kilometer lang preparert løype, Grasflyeløypa. Denne går delvis innenfor nasjonalparkgrensen, men ikke så langt inn som Knartbuløypa. Knartbuløypa var tidligere preparert, men de siste årene har den kun vært stikket, av hensyn til villreinen i Rondane. Det er også søkt om å etablere en ny åtte kilometer lang løype kalt Storflyeløypa, fra krysset nord for Vardhøe til foten av Storkuva nord for Storflye. Denne går utenfor nasjonalparkgrensen.

Løypeforslag fra Skogsætrin velforening på nye løyper. Den grønne Storflyeløypa blir nå etablert. Foto: Skjermdump fra søknaden sendt til Nasjonalparkstyret og kommunen.