Det ble presentert for kommunestyret i Lesja i torsdag kveld. Det var Jann-Erik Dalum, politisk representant i prosjektgruppa, som la fram forslaget. Kommunestyret i Lesja vedtok for snart et år siden at Lesja sjukeheim skal oppgraderes og samlokaliseres med helsehustjenestene. Det ble også vedtatt bygging av omsorgsboliger, men dette ble utsatt. Med omsorgsboliger hadde dette en totalkostnad på rundt 180 millioner kroner. Kommunestyret vedtok et maksimalt låneopptak på 55 millioner kroner til prosjektet.

Kommunen har nå gått ned på kostnaden. Totalkostnaden for forprosjektet er 105 millioner kroner. Rådmannen har gitt klarsignal for å gå videre prosjektet. Lesja kommune søker støtte og tilskudd fra Husbanken på rundt 50 millioner kroner. Inventar og utstyr kommer i tillegg til denne summen.

Lesja sjukeheim skal ha 30 beboerrom, fordelt på fire grupperinger. Det blir 14 nye rom og 16 ombygde. Arbeidet tenkes i to faser. Utarbeidelse av nybygg som fase 1 og rehabilitering av eksisterende bygg som fase 2. Det er tenkt byggestart i juni 2018, og en overtakelse av nybygg i september 2019. Lokalene som skal rehabiliteres er tenkt overtatt i juni 2020. Det blir noe mindre parkeringsareal, og det er foreslått ansattparkering ved Tunstugu.

Legesenter mot vest

VSO Consluting foreslår at eksisterende fløy mot vest, blir renovert og bygd om til å romme legesentret i 1.etasje og ha ni nye sykehjemsrom i andre etasje. Bygget skal totalrehabiliteres innvendig med unntak av heis, trapperom og kjøkken. Her blir det gjort en mindre oppussing. Vinduene skal skiftes ut, og det skal lages ny fasadekledning.

Avdelingen Nystugu ble bygd i 2002, og skal beholdes som den er. Unntaket er av to sykehjemsrom som ikke har eget baderom skal bli slått sammen til et rom som tilfredsstiller dagens krav om eget bad. I tillegg til rehabiliteringen er det planlagt to nye tilbygg. Et lite i en etasje ut fra ”avdeling nord” bygget mot vest. Her skal det være akuttmottak, varmesentral, rom for nødstrømsaggregat og rom for hovedtavle.

Mot Lesja skule skal bygget utvides med et vinkelformet bygg i to etasjer. I første etasje planlegges det dagsenter, helsestasjon, hjemmebasert omsorg, fysioterapi, ergoterapi og psykiatri. Andre etasjen er tenkt å romme 14 sykehjemsplasser med tilhørende støtterom. Det blir også nødstrømsaggregat som starter automatisk ved strømbrudd.

Nytt inntun

Med det nye vinkelformede bygget vil det bli et innvendig tun eller en atriumshage som konsulentene ser på som anleggets hjerte. Her planlegger de sansehage, minigolf, lysthus og gangstier. Utearealene rundt Nystugu blir uforandret, eller skal uteområdene rundt hele sjukeheimen bli sett på. Det er totalt 1.854 kvadratmeter som skal renoveres, nybygget blir på 2.027 kvadratmeter. På plantegningen er adkomsten omtrent som i dag.

Det er VSO Consulting AS som sammen med MAP Arkitekter AS, står bak forprosjektet. Det skal bli et tilbygg på to etasjer til eksisterende sjukeheim, samt rehabilitering av eksisterende bygg. Rapporten som Nordplan lagde i 2014 er lagt til grunn. I byggekomiteen sitter Roar Nilstad, Hilde Lislien, Johan Lyftingsmo, Frank Stavem, Marita Aaheim, Marit Nyløkken, Jann-Erik Dalum og Kari Oddveig Holen.

Det blir utlyst fem forskjellige entrepriser innen bygg, rør, ventilasjon, elektro og utendørsarbeid. Dette er bestemt av kommunen, slik at lokale også har mulighet til å kunne melde interesse for arbeidet og få oppdrag.