Som sjef for Heimevernet er han en del av ledergruppen til forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen. Han har vært med og gitt innspill til det fagmilitære rådet som ble lagt frem til forsvarssminister Ine Eriksen Søreide denne uken.

– Hvordan var stemningen hos personellet her på HVSKS?

– Som alltid er de proffe. De forholder seg nøkterne til rådet som er gitt om å flytte skolen, sier Raabye.

Raabye reiser rundt til alle baser som er berørte av det fagmilitære rådet. Fredag var han hos HV-11 på Setnesmoen på Åndalsnes, og hos HVSKS på Dombås.

Mulig flytting i 2017

Han snakket blant annet om når det tidligst kan bli flytting for HV-skolen, dersom rådet blir stående etter vurdering hos forsvarsdepartementet, og vedtatt i stortinget rundt juni neste år.

En eventuell flytting kan tidligst bli en realitet i 2017.

Kostbart flyttelass

Forsvarssjefen ber om 180 milliarder kroner mer i budsjettet i sine anbefalninger. Derfor er det to råd, en anbefalning etter ønsket budsjett, og et råd etter videreføring av dagens økonomiske rammer.

I begge to er HV-skolen på Dombås foreslått flyttet til Værnes.

Det er ikke lagt frem detaljkostnad på flytting. Etter tidligere råd der skolen er foreslått flyttet, har flyttelasset vært beregnet å koste rundt 120 millioner kroner.

– Er det plass til HVSKS på Værnes?

– Det forutsetter jeg at er det er, sier Raabye.

Han har ikke har sett noe tall, og vet ikke hva en flytting er beregnet å koste.

Kan beholde Lieslia

I rådet er det kun omtalt avhending av anlegg og bygningsmasse til HVSKS dersom budsjettrammen blir økt.

– Hvis det blir flytting av skolen, tror jeg forsvaret planlegger å avhende bygningene, mener Raabye.

Skytebana i Lieslia er det derimot mulig at forsvaret vil kunne beholde ved en eventuell flytting. Blant annet soldater tilknyttet Oplandske Heimevernsdistrikt, HV-05, har fortsatt behov for treningsområde.

– Jeg tror fortsatt det vil være behov for øvelse- og treningsterreng. Det vil vi være faste på å beholde uansett, sier Raabye.

Redusert i sør

Raabye understreker at han stiller seg bak rådet til forsvarssjefen, og forholder seg til det rådet som er gitt.

Forsvarssjefen råder blant annet at Heimevernets mannskap skal reduseres fra dagens 45 000 til 30 000. Samtidig er det foreslått at de nordlige styrkene som HV-11 i Finnmark styrkes. Det vil i praksis si at styrkene vil reduseres i Sør-Norge.

– Til syvende og sist vil dette komme an på vektingen av prioriteringen. Men vi kan risikere at styrkene i Sør-Norge halveres, sier Raabye.

I innspillet til rådet var han klar på at nivået burde holdes på et samme nivå som dagens.

– Men det er etter mine øyne, sier Raabye.