Fylkesmannen har avslått Vigga sitt krav om innsyn i søkjarlista til økonomisjefstillinga i Lesja kommune.

Vigga bad om å få innsyn i fullstendige søkjarliste då då søknadsfristen til økonomisjefstillinga var ute. Det er kun fire søkjarar til stillinga, og ein av desse hadde bede om å bli unnateke frå søkjarlista.

Stor offentleg interesse

- Vi meinte, og meiner framleis, at økonomisjefstillinga i Lesja kommune er av så stor offentleg interesse at heile lista burde vore offentleggjort. Vi har diverre ikkje Fylkesmannen med oss på det, seier redaktør Maria Kampesæter Kleiven.

I brevet frå Fylkesmannen, der dei opprettheld avslaget om innsyn, heiter det:

"Søker har personalansvar for to økonomiavdelinger på arbeidsplassen og har en ledende stilling som økonomidirektør i selskapet. Hvis det blir offentlig kjent at søkeren har søkt en annen stilling, vil dette kunne skape uro og få negative konsekvenser på arbeidsplassen. "

- Firmaet vedkommande i dag er tilsett i, jobbar med restrukturering og nedbemanning, og det vil bli opplevd som negativt dersom det blir kjent at han søkjer andre utfordringar, heiter det vidare.

Lesja kommune gav i sitt avslag også uttrykk for at det ville vera uheldig for dei å miste ein god kandidat. Dette har Fylkesmannen ikkje lagt vekt på, i si grunngjeving for å oppretthalde avslaget.