De tok opp de samme temaene som de har tatt opp på foregående møter, men kom hjem med flere konkrete resultater enn tidligere. Finansieringen av gangvegstrekningen Lesjaverk – Lora har er nå formelt i orden, og kommunen og vegvesenet er nå enige om en tidsrammme for neste etappe av vegutbygging i Lesja.

- Vi starter med fornminneundersøkelser mellom Lesjaskog og Bjorli i 2014, og forhåpentligvis på byggestart i 2015, sier ordfører Steinar Tronhus.

Sammen med leder i forvaltningsstyret, Ann-Kathrin von Rappe og Rigmor Bøe, leder for forvaltning og utvikling, deltok han i møtet på Lillehammer.

Lesja kommune har ønske om å bygge parallellveg på deler av strekningen mellom Lesjaskog og Bjorli, noe Statens Vegvesen stiller seg positive til, det samme med utbygging av kommunal vann- og kloakk på strekningen hvis Lesja kommune ønsker det.

- Målet til Lesja kommune er å bygge gang- og sykkelveg helt til fylkesgrensa, uavhenging om Rauma bygger en møtende veg. Men vi bygger etappevis, så tidspunkt for dette er ikke bestemt, sier Tronhus.

Skal lage plan

Reguleringsplan for området rundt Lyftingsmo skal utarbeides for å få i orden problemene med avkjøring og ønske om husbygging. Om kommunen eller vegvesenet skal utarbeide den er ikke bestemt, men det vil uansett ta rundt et år før denne er klar. Tronhus vil ikke love at det kan gis midlertidig tillatelse til husbygging i området.

- Vi skal sjekke ut dette, for kommunen er det viktig med spredt boligbygging, sier Tronhus.

Kryssningsløsningen ved Joramo når det skal bygges ny Jora bru ble også diskutert. Lesja har et vedtak om at de ønsker kulvert, noe vegvesenet har sagt nei til.

- Vi vil ikke få den optimale løsningen, men den nest beste. Med trafikkøy, bedre belysning og redusert hastighet kan det bli bra. Det er også snakk om en fartsboks, sier Tronhus.

Lesja kommune og Statens Vegvesen skal ha jevnlig dialog framover.

- Vi har hatt god dialog til nå, noe vi skal bygge videre på. Vi jobber ut fra samme mål, og møtet svarte til forventningene, sier Tronhus.