Det er delte meninger om kvaliteten på det nye flygelet i Lesjas kulturhus.

Den 31. august kom det en e-post til Lesja kommune. E-posten var fra pianostemmer Kristian Levi Hanken som hadde vært på Lesja for å stemme piano for Lesja Dovre kulturskole, og hadde da lagt merke til flygelet som står i kulturhuset på Lesja. Hanken skrev i e-posten at han var forundret over at kulturhuset hadde gått til innkjøp av dette flygelet.

- Holder ikke mål

- Det er nemlig ikke brukbart i det hele tatt. Instrumentet holder ikke mål, kort sagt er alt feil med instrumentet, både anslag, regulering, strenger, overflate og klangbunn. Det er ingenting som ligger i nærheten av hva et Steinway skal være, skriver Hanken.

Han skriver også at seriøs restaurering ikke er gjort, og mener det ikke stemmer at pianist Håvard Gimse skulle gått god for det. Han anbefaler en ny vurdering av flygelet.

- Hvis dette er en restauresingsjobb Gröndahl har gjort er det svære urovekkende, det er ser ut som det er utført hos en billakkerer i Polen. Med all respekt, og med fare for å skaffe meg uvenner i bransjen, dette er skandaløst. For 200 000 kroner kunneman jo få et nytt Yamaha konsertfylger, det hadde vært noe annet enn dette stueskaberaklet her, avslutter han.

Steinway og sons- flygelet ble kjøpt inn til Lesjas nye kulturhus i vår for 180 000 kroner. Kantor Paul Gunnar Lien har innhentet tilbud, og prøvd det sammen med pianist Håvard Gimse som skal holde konsert på flygelet senere i høst. Det er avtalt at flygelet skal stemmes i den anledning av Thron Irby, som er Steinways representant i Norge.

Vurderer oppdrag

Hanken har fått svar fra Lesja kommune.

- Vi har registrert at du ved oppdrag for kulturskolen har, ved eget initiativ, tatt deg til rette for å foreta en vurdering av vårt nyinnkjøpte flygel i Lesja kulturhus, skriver ordfører Per Dag Hole.

Hole skriver videre at de har hatt en ny vurdering, og at det ikke er funnet noe som bekrefter det Hanken påstår, verken om flygelets kvalitet og beskrivelse av personene som har vært involvert.

- På denne bakgrunnen tar vi avstand fra måten du har gått fram på for å skaffe deg opplysninger om dette, og den måten du beskriver personer og firmaer som har vært med på å gi råd. Vi vil også med bakgrunn i dette be rektoren i kulturskolen vurdere dine fremtidige oppdrag i regi av Lesja kulturskole, skriver Hole i svaret til Hanken.

- Jeg er forundret over måten han har tatt seg til rette på, og ordbruken hans tar jeg avstand fra. Dette er egentlig ingen stor sak, sier ordfører Per Dag Hole til Vigga.

Hole forteller at det nå har vært en objektiv tredjeperson på Lesja for å vurdere flygelet på nytt, som ikke på noen måte skjønner karakteristikken som Hanken har brukt. Hole forteller at de har vært sikre på sitt kjøp og de faglige rådene siden begynnelsen, og at saken er avsluttet for Lesja kommunes vedkommende.