Det fortel brannsjef i Lesja og Dovre, Åge Tøndevoldshagen. Slik skal ein oppdage og forhåpentleg tette hol i kriseberedskapen. Øvinga skjer i samarbeid med fylkesmannen og kommunene Dovre og Sel, samt Sivilforsvaret. Alt som skjer i "krisa" skal styrast frå eit rom i kommunehuset, og stadig nye ting må handterast og prioriterast rett.

Formålet med øvinga er å gjera Lesja kommune rusta til å ta i vare innbyggjarar og besøkande i Lesja best mogleg. På nettsidene sine ber  kommunen ber forståing for at dette kan medføre redusert servicenivå på kommunehuset i dag, onsdag.