Det gror godt blant realistene på Hjerleid.

Lektorene Lars Tressum og Harald Egil Smette er veldig godt fornøyde med sine elever.

- Det er en arbeidsom, flink og engasjert gjeng. De fortjener alt mulig skryt, sier Tressum.

Nytt opplegg

Realistmiljøet på avdelingen for studiespesialisering på Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule avdeling Hjerleid har vært jevnt godt hele tiden, men har tatt seg opp de siste to-tre årene.

- Det er vanskelig å si hvorfor. Det kan hende grunnskolene har tatt mer tak i dette, også har det vært mye oppmerksomhet rundt realfag generelt, tror Tressum.

Det er ikke mye ressurser til rådighet, men timeplanen har blitt lagt opp slik at det er mulig å tilby realfag til elevene på en god og ikke fullt så ressurskrevende måte.

- Dette året har elevene 10 timer fysikk i uka. Andre og tredje klasse følger timene sammen, og kommer gjennom pensum for begge årene dette året. Neste år gjør vi det samme med kjemi, forteller Tressum.

Han sier at et slikt opplegg gjør at de får mer handlingsrom til å tilby andre fag, og at lærertutgiftene blir halvert.

- Dette kan være et tøft løp, spesielt for andreklassingene. Det blir mer intenst, men det er jo også desto mer lærerikt, sier Tressum.