Kommunereforma er i full gang, og no startar arbeidet mot ei mogleg samanslåing mellom Lesja og Dovre. Mandata for vidare arbeid er planlagt vedteke i båe kommunestyra i oktober.

Vigga vil bidra til at innbyggarane i kommunane får vera med i prosessen, og tek difor initiativ til ein breiare kommunikasjon mellom politikarar og innbyggjarane i Lesja og Dovre.

– Vegen til ein kommune blir lang, og med mange moglege løysingar undervegs. Likevel går tida fort, og det er eit press frå fylkeshald og kommunal- og moderniseringsdepartementet, om å koma i gang med arbeidet. Vi trur difor det er viktig med god kommunikasjon og inkludering av innbyggjarane på eit tidleg stadium, seier redaktør i Vigga, Maria Kampesæter Kleiven.

Innverknad for framtida

– Vi har inntrykk av at mange føler det skjer mykje over hovudet deira. Som lokalavis er det oppgåvå vår å sørgje for eit godt og balansert ordskifte, difor vil vi halde dette møtet, forklarar ho.

Måndag 27. oktober skipar Vigga til folkemøte på Friheim på Lesja, og alle er velkomne. Politikarar i kommunestyra er bedne, samt rådmenn, ungdomsråd, politikarar i nabokommunar, fylkespolitikarar og andre nøkkelpersonar.

Eit panel av dei som er tettast på prosessen vil bli bedt vera til stades, for å gje folk høve til å koma med spørsmål og innlegg.

– Vi vonar at det kan bli eit godt ordskifte, og gje gode innspel til den pågåande prosessen. Det er ein prosess det er viktig at innbyggarane deltek i, og bidreg til å forme, seier Kampesæter Kleiven, og understrekar at det vil ha stor innverknad på framtida til alle.

Ide etter Solli

Egil Ulateig er ordstyrar for kvelden, og redaktøren vonar det blir eit innlegg frå ein nøkkelperson før ordskiftet tek til.

– Vi fekk ideen etter at Johan Solli etterlyste initiativet på førre kommunestyremøte. Alle detaljar er ikkje klare enno, men det vil kome på plass, seier Kampesæter Kleiven.

Møtet vil bli direkteoverført på nettsida til Vigga, og det vil vera mogleg å koma med innlegg og spørsmål både før og under møtet, om nokon ikkje har høve til å koma.