Hvert år deler Norsk Kulturminnefond ut midler til istandsetting av verneverdige kulturminner. Søknadsfristen var 1. november, og aldri har søkebunken vært større. Sør-Trøndelag var neste på lista med 71 søknader.

– Det er utrolig mange som ønsker å bruke av egen tid og egne midler for å sette i stand gamle hus, fartøy, industribygg, hageanlegg og andre minner om fortiden, sier direktør Simen Bjørgen i Norsk Kulturminnefond.

Økning med 15 millioner kroner

I år var det kun tre fra Lesja som fikk tildelt midler, og en av dem står igjen på lista. Lars Hage på Lesja har delt inn restaureringsprosjektet på Nistugu Hågå i flere deler.

– Det er over 40 000 verneverdige bygninger i fylket og interessen for å bevare dem er stor, sier fylkeskonservator Kjell Marius Mathisen.

Regjeringen la før helgen fram et budsjettforlik hvor Kulturminnefondet får en økning fra 65 millioner kroner til 80 millioner kroner for 2015.

Rådgivning

Mathisen mener ordningen med bygningsvernrådgivere ved regionsmuseene har sitt å si for interessen. Det er ikke alle fylker som har denne ordningen.

– De som ønsker får gratis rådgivning i søknadsprosessen av oss tilsvarende et dagsverk, slik at opplysninger om tilstand og kostnadsoverslag kommer riktig fram, sier Mathisen.

774 søknader tikket inn til sammen fra hele landet i år, og får svar i april.

Kulturminnefondets midler går cirka 85 prosent til bygninger, som hus, låver, stabbur og naust. Fem prosent går til fartøyer. Kulturminner kan også være gravhauger, stier og historiske hageanlegg.

Søknader fra Lesja, Dovre og Sel:

Per Bernhard Evensen: Tofthem vikingleir / kaupang

Amund Bjølverud: Jonsgardssetra

Olav Nestande: Nestande Nordre – Låve

Svend-Ola Hådi: Gamle Hådi – gammelstuggu 1789

Pål Stavheim: Stabbur Nordre Stavheim

Aud Stavheim Holseth: Stabbur

Terje Hoff: Stabbur Ekren fra 1775, og Øvre Bu søre del – våningshus

Jan Sørensen: Nordre Brenden – våningshus

Knut Romsås Brenden: Stabbur

Thomas Stebergløkken: Heidal hotel, skifertak og fasader

Lars Hage: Nistugu Hågå, låve del 2

Ola Jon Angard: Nysetre Angard

Roar Domaas: Domaas Gård, den gamle låven

Anne Elisabeth Sønstebø: Gammel låve

Helle Hundevadt og Hans Jacob Dahl: Eldhus i Angaardslien