UP-patruljen fra Lesja og Dovre Lensmannskontor hadde kontroll ved i 60-sona ved Aurstad på Lesja. Tre forenklede forelegg ble utdelt, og en sjåfør mistet førerkortet. Han ble målt il 87 kilometer i timen. Sjåføren er ikke lokal.

Foto: Lokalavisa Vigga