Arbeidet med kulturminneplanen i Dovre er i gang: - Eg har tru på at det engasjerer folk