Næringsdrivende føler seg overkjørt av nye verneforslag